Stavebná činnosť

buildingProfil spoločnosti
Sme mladá stavebná spoločnosť 21. storočia. Dynamika a energia sú atribúty našej práce i našich stavieb. Moderné technológie, nové materiály, netradičné tvary, výrazné farby. Funkčnosť a nadštandard, estetika a kvalita. Prvky najmodernejšej európskej architektúry vnášame do reality.

Podnikateľský priestor
Spoločnosť AB&B s.r.o. pôsobí na tuzemskom trhu. Jej obchodný a realizačný priestor je definovaný komplexnou realizáciou stavebnej zákazky v segmente pozemného staviteľstva. Špecializuje sa na projekty občianskej, bytovej a priemyselnej výstavby a rekonštrukčných úprav objektov, zabezpečuje aj kompletnú realizáciu stavebnej zákazky spolu s projektovou prípravou a prípravou inžinierskej činnosti.

Zabezpečujeme kompletné elektroinštalácie stavby vrátane celkovej realizácie
Od svojho vzniku naša spološnosť neustále prispieva významným dielom k stavebnému rozmachu všetkých regiónov Slovenska. Neraz preukázala schopnosť splniť náročné požiadavky súkromného, ako aj verejného segmentu. AB&B realizuje aj rozsiahle a technologicky náročné projekty korešpondujúce s požiadavkami moderných staviteľských trendov.

Spôsob riadenia
Spoločnosť je vybudovaná na moderných princípoch organizácie a koordinácie výstavby. Programovo uplatňuje systém riadenia stavebnej zákazky prostredníctvom samostatne fungujúcich projektových tímov. Plánujeme stavebné výkony v čo najkratšom čase a optimalizujeme vaše náklady.

Vysoký štandard poskytovaných služieb si spoločnosť udržiava použitím najmodernejších výrobných technológií a zabezpečovaním vysokej kvality poskytovaných služieb. Podnikateľská činnosť sa riadi princípmi ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci i princípom etiky podnikania.

Poskytuje:

 • Kompletné stavebné projekty
 • Architektúru stavby
 • Rozpočty
 • Vybavíme za Vás kompletný ižiniering – územné a stavebné povolenia

 

Referencie:

 • 4 poschodová bytovka Rusovce
 • Murárske práce a fasády stavba Šamorín Čilistov (Metrostav Slovakia a.s.)
 • Revitalizácia mesta Krompachy
 • Všetky reklamačné konania, opravy a údržby pre Metrostav Slovakia a.s.

 

Pripravujeme:

 • Súkromná rezidencia Kuchyňa (Penta)
 • Výstavba rodinných domov Rusovce
 • Bytovka Nové Mesto (50 bytov)
 • Bytovka Nováky Slotraco s.r.o. (100 bytov)

 

Ekonomické oddelenie:
Martina Šušolová 0918 799 044