Kontakt

AB&B s.r.o.
Einsteinova 19
Digital Park III
851 01 Bratislava

E-mail: info@abbgroup.sk

Infolinka: +421 917 306 609

Ing. Branislav Saniga – Obchodný manažér
Tel: +421 948 303 535
E-mail: saniga@abbgroup.sk

JUDr. Ing. Andrej Bagin – Konateľ
E-mail: bagin@abbgroup.sk

IČO: 44 946 031
DIČ: 2022907414
IČ DPH: SK2022907414

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel: Sro, vl. č. 60458/B