Distribúcia elektrickej energie

distribuciaSme distribučnou spoločnosťou a predajcom elektrickej energie.

Na výkon tejto činnosti máme od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) licenciu a legislatívne povolenie.

Distribúcia a predaj elektrickej energie je hlavnou činnosťou našej spoločnosti. Spoločnosť podniká s využitím vlastných alebo prenajatých distribučných zariadení-trafostaníc. Od začiatku svojej činnosti patríme k aktívnym hráčom na trhu s elektrickou energiou a medzi prvými sme začali s dodávkami elektriny pre koncových odberateľov. Mnohé firmy už zistili, že zmena dodávateľa nie je komplikovaný proces a je možné ušetriť niekedy aj výrazné financie na nákupe elektriny.
Naša spoločnosť Vám v tejto snahe rada vyjde v ústrety, a to nielen samotnou cenou elektriny, ale i bezplatným poradenstvom.

Poskytneme optimalizáciu nákladov:

 • nastavovanie RK, MRK
 • vybavenie zmien na vašich OM (istič, tarifa, odberateľ)
 • online dispečing
 • fakturáciu podľa skutočne nameraných hodnôt
 • informatizáciu o odstávke
 • výhodné ceny dodávok
 • nonstop poruchovú infolinku

 

Našim zákazníkom ponúkame možnosť efektívneho hospodárenia s energiou, nastavenie výhodnej ceny – optimalizáciou spotreby, výhodnou cenou samotnej komodity, ale aj vo forme energetického poradenstva.

Analyzujeme Vaše doterajšie prevádzkové náklady, pomáhame ich znižovať a optimalizovať poplatky za distribúciu. Naši zákazníci profitujú z individuálneho prístupu a z ich aktívnej účasti pri dojednávaní zmluvných podmienok.

Čo nás odlišuje:

 • Šetríme peniaze a vytvárame dlhodobú úsporu
 • Optimalizujeme riešenia
 • Poskytujeme poradenské služby
 • Prevádzkujeme a servisujeme energetické zariadenia na vlastné náklady