Referencie

 • Aerospool s.r.o. Prievidza
 • Aeroklub s.r.o. Prievidza
 • Gaza s.r.o. Prievidza
 • Werco Slovakia s.r.o.Prievidza
 • Hoferica s.r.o. Žilina
 • Plastcom s.r.o. Bratislava
 • Colormetal s.r.o. Žilina
 • BEK s.r.o. Bratislava
 • Malý priemyselný park Tomčany – Martin (so siedmimi podnikateľskými subjektami)
 • Vojenská zotavovňa Smrekovica Hotel Granit, Senec
 • Priemyslený park Rimavská Sobota QUADRIKA – v realizácií
 • Priemyselný areál Bratislava Kopčianska
 • Plastika Nitra priemyselný areál – 110kV
 • Vybudovanie energokanálu Penta Investments – Projekt Čulenova – 14 VN liniek