Výkup a prenájom Trafostanice

trafoVýhodou pre klienta je, že keď bude trafostanica (TS) v našom vlastníctve, celú údržbu, zákonné revízie, prípadne havárie riešime na naše náklady. Zabezpečujeme 24 hodinové poruchové výjazdy, aby sme klientovi zabezpečili stalý prísun energie a zabezpečili bezproblémový priebeh prevádzky.

Staráme sa o to, aby maximálna rezervovaná kapacita (MRK) bola nastavená stále správne, aby nedošlo k tomu, že by odberateľ platil sankcie za prekročené množstvo elektriny.

Odkúpenie TS znamená, že TS je našim vlastníctvom. Samozrejme vieme TS zobrať aj do dlhodobého prenájmu. Odberateľovi sa zmluvne zaručíme, že naša cena, ktorá pozostáva z distribúcie a dodávky elektrickej energie (Distribúcia + Dodávka elektrickej energie) bude vždy minimálne o 2% nižšia ako u ZSE. Cena za odvíja aj od odobratého množstva, takže úspora môže dosiahnuť až 5%.